ABRI link to Wirruna Lennon L102 (Semen) (P) AI (Imp AUS) {DLF IEF HYF MSUDF}

ABRI link to performance recording

From Cogent fee + £60 at registration

Wirruna Lennon L102 (Semen) (P) AI (Imp AUS) {DLF IEF HYF MSUF}
WNAL102                   Born 10/08/2015

S.Allendale Yacka AI (AEDC114)
Sire – Allendale Anzac E114 (P) (AEDE114)
D. Allendale Dawn B22 AI ET (AEDB22)
S. Wirruna Callan C26 AI (WNAC26)
Dam – Wirruna Madam H55 AI (WNAH55)
D. Wirruna Madam E226 AI ET (WNAE226)